Tagged: Sanat

  • SAVURGAN OĞUL’UN DÖNÜŞÜ

    “Yeryüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır,” dedi yüreği delikanlıya. “Biz yürekler, insanlar artık bu hazineleri bulmak istemedikleri için bunlardan pek ender söz ederiz. Onları...

  • SOL YANAĞIN GİZEMİ

    Resim sanatı, yüzyıllar öncesine dayanır. Ve uzun bir geçmişe sahip olan bu sanatın milyonlarca ürünü vardır. Ortaya çıkartılan ürünler bazı unsurlar nedeniyle (dönemin koşulları, kullanılan teknikler,...