Tagged: Nöroloji

  • SOL YANAĞIN GİZEMİ

    Resim sanatı, yüzyıllar öncesine dayanır. Ve uzun bir geçmişe sahip olan bu sanatın milyonlarca ürünü vardır. Ortaya çıkartılan ürünler bazı unsurlar nedeniyle (dönemin koşulları, kullanılan teknikler,...